Mesajı Okuyun
Old 02-10-2009, 10:47   #2
Murat Özyılmaz

 
Varsayılan

Fikrimce söz konusu olayda resmi evrakta sahtecilik suçu değil TCK madde 205 'te düzenlenen resmi belgeyi bozmak,yok etmek veya gizlemek suçu işlenmiştir.Madde 204'de düzenlenen resi belgede sahtecilik suçunu işlenmesi için resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi ya da gerçek bir belgenin başkalarını aldatacak şekil de değiştirilmesi veyahut sahte belgenin kullanılması gerekir.Olayınızda ise anladığım kadarıyla bir resmi belge sahte olarak düzenlenmemiş, sadece gizlenmiştir.
Burada suçun konusu hukuken geçerli,yani gerçek bir resmi belgedir.Belge varlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmektedir.Bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır.(TCK madde 205'nin gerekçesi)