Mesajı Okuyun
Old 15-08-2009, 03:09   #4
Academic

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.araf
Suça sürüklenen çocukların korunması yönünde alınması gerekli güvenlik tedbirleri yasal düzenlemelerde yer almıştır.

ÇOCUK KORUMA KANUNU
İKİNCİ BÖLÜM : KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER
Madde 5 - (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,
c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,
d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan Maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,
e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,
Yönelik tedbirdir.
(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur.
(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir.

Alternatif eğitimler ya da okulların açılması amaca yönelik bir adım olabilir.Ancak henüz fizyolojik ve psikolojik gelişimini tamamlamamış çocuklarımızın bu okullarda kendilerini "ÖTEKİ" gibi hissetmemelerini sağlayabilir miyiz ?

Eşitliğin eşit insanlar arasında olduğuna inanan hukukçuların yaşadığı bir ülke de ÖTEKİLEŞTİRMEDEN uzaklaşmak için önce sanırım bizlerin eğitilmesi gerekiyor.Sayın av.araf

İlginize teşekkür ederim. Mevzuatı inceledim ve sizin de aktardığınız gibi bu konuda düzenleme yapılmış. Alternatif okullarla ilgili öneri bu tedbirlerin daha işlevsel kılınmasına özgü düzenlemeler getirmek ve ortam sağlamak içindir. ABD deki uygulamalar üç düzey okuldan bahsediyor. Çok katı sistemli okullar olduğu gibi sadece oryantasyona dönük olanları da mevcut. Ve sadece suça itilmiş değil aynı zamanda silah taşıma ve arkadaşlarına çeşitli şekillerde zarar veren ya da otorite ile başı sürekli derde giren , hamilelik vs gibi nedenlerle okulunu bırakmış ya da ilişiği kesilmiş çocuklara yönelik de uygulanıyor ve ailelere de destek veriliyor.

Ötekileştirmeden ve kendilerini dışlanmış hissettirmeden bunu yapmak mümkün olabilir gibi görünse de bunu böyle algılayacak olanlar da mutlaka olacaktır. Ben aslına bakarsanız özel çocuklara özel destek sağlanmasının daha uygun olduğunu ve ihtiyaçlarına yönelik desteği normal okullarda yeterince alamadıklarını düşünüyorum. Eşit olmayanlara eşit davranmak da adaletli değildir bence. Farklı yönde desteğe ihtiyacı olanlara farklı muamele adaletsizlik değildir.

Saygılarımla..