Mesajı Okuyun
Old 19-09-2008, 12:28   #2
sura_sura

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan çiçero fadi
Sanıklar hakkında verilen 1000,00 YTL adli para cezaları için temyiz yolu kapalı olduğu için verilen karar kesinleşmiştir.Hüküm verildiğinde hagb ile ilgili yasa değişikliği yoktu.Şimdi Savcılık aracılığıyla para cezası ödeme emri talep edilmektedir.Bu durumda hüküm veren mahkemeden hagb kararı talebi gündeme getirilse kabul edilip para cezası ödeme emrinin iptali sağlanabilir mi ??

Selam,
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu uygulanarak verilmiş ve kesinleşen hükümlerin, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 7/2(MADDE 7 - (2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.)
ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddesi(Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul(MADDE 9 - (1) 11 Haziran 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanununun lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilir.
(2) Birinci fıkra hükmü, 1 Haziran 2005 tarihinden önce verilip de Yargıtay tarafından lehe olan hükümlerin uygulanması hususunda değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozularak mahkemesine gönderilen hükümler hakkında da uygulanır.
(3) Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir.
(EKLENMİŞ FIKRA RGT:18.05.2005 RGNO:25819 KANUN NO: 5349/4)
(4) Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz.)
gereğince yeniden ele alınarak, lehe olan kanunun uygulanması gerekir.