Mesajı Okuyun
Old 20-02-2006, 22:44   #3
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Mal Rejimi: Kadına Uygulanan Ekonomik Şiddet

Yeni Medeni Kanun'daki mal rejimi düzenlemeleri Anayasa mahkemesinde görüşülecek. Kadın örgütlerinin Anayasa'ya ve uluslararaası sözleşmelere aykırı olduğunu söyledikleri düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi sonunda esastan görüşmeye karar verdi.

--------------------------------------------------------------------------------
BİA Haber Merkezi
20/02/2006 Ayşe DURUKAN ayse@bianet.org
--------------------------------------------------------------------------------
BİA (İstanbul) - Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği'nden (KA.DER) gelen bir haber, kadın örgütlerinin gündemini hareketlendirdi.

Yeni Medeni Kanun'da yer alan Mal Rejimi'ne ilişkin düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nce esastan görüşülecek olması, kadın örgütlerinin uzun süredir tartıştığı bir konuydu.

Mal rejimi, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı

Anayasa Mahkemesi'nin "Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 50. yıldönümüne damgasını vuran bu haberle ilgili olarak KA.DER Başkanı Seyhan Ekşioğlu şöyle diyor:

"Medeni Kanuna geçişin 50. yıldönümünde, 17 Şubat 2006 tarihinde bağımsız yargıdan kadınlara verilen bu müjde önemlidir. Kadınların mal rejimi ile ilgili uğradıkları haksızlığı, sonunda anlatabildik. Sonuçta, Mal rejimi konusu Anayasa Mahkemesine gönderiliyor."

Kadın örgütleri, Yeni Medeni Kanunda yer alan, mal rejimiyle ilgili düzenlemelerin, Anayasanın 'eşitlik' ilkesine aykırı olduğunu söylüyor ve bu aykırılıkları gerekçelendiriyorlardı.

Gülbahar: Ekonomik şiddetin açık biçimi

Yeni Medeni Kanunu'n 'Mal Rejimi'yle ilgili düzenlemelerin; Anayasa'nın 10. ve 90. maddeleri ile; uluslararası sözleşmelere aykırılığı uzun süredir kadın örgütlerinin tartışmaya açtığı bir konuydu.

TCK Platformu'ndan avukat Hülya Gülbahar ise "Mal rejimi" maddesinin, BM sözleşmeleri, AB kriterleri, uluslararası sözleşmeler ve uluslararası kadın hareketinin ortak stratejilerinde, ihmal edilmiş bir konu olduğunu söylüyor:

"Kadın emeğinin/eviçi emeğin değersizleştirildiği, pervasızca sömürüldüğü, ekonomik şiddetin en açık biçimiydi. Bizi mülksüz, parasız, değersiz ve güçsüz kılan en önemli kalelerden biriydi. Anayasa mahkemesinin mal rejimini esastan görüşecek olması çok önemli bir konudur" (AD/KÖ)