Mesajı Okuyun
Old 31-05-2007, 17:36   #7
Emin Cihan UYSAL

 
Varsayılan

# MADDE 37. - (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.
# MADDE 39/2
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

m.37'yi m.39/2'den ayırma hususuna şu açıdan yaklaşıyorum:

m.37'de bahsi geçen fiili birlikte gerçekleştirme durumunda, faillerden diğerinin fiile iştiraki olmaması durumunda fiilin muhtemelen işlenmeyeceği anlamını taşır, yani suç planında önceden bir beraberlik anlaşması mevcuttur.Önceden kelimesinden kasıt; fiilin işlenmesinden önceki herhangi bir andır.Yani fail suçun işlenmesinden 10 saniye önce de, suçu işlemeyi düşünen failin suç kararına icazet vermiş olsa, ve suçu beraber gerçekleştirseler, bu durum sonradan suça katılan kişinin fail olmasını engellemeyecektir.

m.39/2'ye gelecek olursak, fiilin yardım eden olmasa dahi muhtemelen işlenecek olmasıdır.Suç planında failin suçu işlemeyi kafasına koymuştur ve yardım eden de bu kararı güçlendirmiştir.Yani bu durumda ,suçun işlenme olasılığı yardım edenin olmaması halinde dahi yüksek olmasıdır.

Saygılarımla