Mesajı Okuyun
Old 24-05-2007, 23:49   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın mpsorhun

Aslında sorunuz sayın Av.Fundasin'in ilk mesajında eklediği ilk kararla yanıtlanmış.


Alıntı:
Dava ve talep terekenin hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tesbit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. ( TMK. m. 605/2 ) Mirasçılar Türk Medeni Kanunu' nun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tesbiti istenebilir.

Hükmen red isteğinde görev genel hükümlere ve değer esasına göre tesbit edilir. Görev kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. ........ ( 23.12.1942 gün 24/29 sayılı İBK )

2-Kabule göre de; hükmen red talebinde dava alacaklı hasım gösterilerek açılır. Buna rağmen hasımsız bir dava şeklinde uyuşmazlığın incelenmesi kabul şekli bakımından usul ve kanuna aykırıdır. Gerçek hasıma yöneltilen ve görevli mahkemede açılan bir davada hükmen red koşullarının bulunup bulunmadığı incelenebilirSorunuzda , alacak tehdidi var , ancak açılmış bir icra takibi veya dava yok diyorsunuz.

Bu durumda iki seçeneğiniz var:

1-Ya alacak tehdidi oluşturan alacaklıyı hasım göstererek, alacak iddia edilen miktara göre görevli mahkemede mirasın hükmen reddinin tespiti talepli bir dava açarsınız, ya da;

2-Böyle bir dava açmaz, takibe girişilmesi veya alacak davası açılması halinde, terekenin borca batık olduğunu, mirasın hükmen reddedilmiş sayılması gerektiğini icrada itiraz, davada cevap yoluyla bildirirsiniz.

Her iki halde de Mahkeme murisin ölüm tarihinde aktif ve pasifinin tespitine yönelik araştırma yapmak durumundadır. Yeter ki aktiften miras payı alınmış, yani miras kabul edilmiş olmasın.

Saygılarımla, kolaylıklar dilerim.

Antalya'ya selamlar!