Mesajı Okuyun
Old 13-08-2006, 05:18   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

D'nin durumu için "amcası olan R'yi babası S'yi öldürmek için ikna eder." cümlesindeki "ikna eder" sözlerinden R'de bir suç işleme kararı yokken onda bu kararı uyandırdığı şeklinde anlamamız gerekir. Buna göre de "Azmettiren olarak sorumludur." Olayda gözcülük yapması 39/c) deki yardım etmeye girer ancak zaten azmettiren sıfatıyla sorumlu olduğundan ayrıca yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulması söz konusu olmaz. Çünkü iştirak kastının en yoğun şekilde gerçekleştiği nokta "Azmettirme Fiilidir" ve daha ağır cezayı gerektirmektedir.
Alıntı:
D azmettiren mi yoksa yardım eden sıfatı ile mi suça iştirak etmiştir.Kaldı ki hiç suç işleme niyeti ve kararı olmasa bile R'nin aslında böyle bir niyetinin ve kararının olduğunu idda etse D'nin olaydaki kusurunu tespit etmek ne derece kolay olacaktır?
Bir de tersinden bakalım. R 38/3'teki düzenlemeden istifade ederek cezasında indirim sağlamak için azmettirilmediği halde azmettirildiğini iddia edebilecektir. Yani nereden bakılsa ayrı bir karmaşa. Ancak bu 38/3 bugüne kadar dikkatimi çekmemişti. Bu nedenle cezaevleri çok karışır. Oraya girenin çıkmak için yapmayacağı yoktur. Bu da epey şenlikli duruşmalara ve hatta cezaevi cinayetlerine sebep olabilecektir.

D2'nin durumu basit zaten babasının ölümünden kaynaklanan infialle suçu işlediğinden haksız tahrik indiriminden istifade edecektir.