Mesajı Okuyun
Old 10-08-2006, 21:13   #1
Av.Emre Gacal

 
Önemli Suça İştirakta Müşterek Fail ve Yardım Eden

  • MADDE 37. - (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.
  • MADDE 39/2
    c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.
TCK'nın suça iştiraka ilişkin maddelerinden m.37/1 ve m.39/2-c uygulamada çok zorluklar çıkaracağa benziyor.Şöyle ki doktrinde m.37/1'in müşterek fail suçun işlenmesinden önce ya da suçun işlendiği sırada ortak bir irade ile haraket ederek,suçun icrasında doğrudan doğruya etkili hareketleri gerçekleştiren yani fiil üzerinde ortak hakimiyet kuranlar olarak tanımlanıyor.
Tanım geniş olarak açıldığında daha az cezayı gerektiren ve suça iştirakta yardım eden olarak tanımlanan m.39/2-c'yi de kapsıyor.Aklıma gelen soru ise şu,müşterek faiilikte suç ortakları suçun oluşumuna yardım etmiyor ya da icrasını kolaylaştırmıyor mu?
Uygulamada adaletsizliklere yol açabileceğini düşündüğüm bu iki yasa hükmünü hangi kriterler esas alınarak birbirininden ayrılıyor.YCGK'un bu iki yasa hükmünü somut olayda uyguladığı kararları tam bir anlam karmaşası..