Mesajı Okuyun
Old 30-12-2010, 12:39   #1
saffet

 
Varsayılan Hukukun Üvey Oğlu; İdare Hukuku

Bilindiği gibi Türk Hukuk sisteminde yargısal faaliyetler, idari ve adli yargı şeklinde yapılandırılmıştır. Vatandaş-vatandaş ihtilaflarını adli yargı yerleri çözüme kavuşturmaya çalışırken, vatandaş- idare arasında yaşanan sorunlar idari yargının görev alanına girmektedir. Bu kısa tespitlerden sonra dikkat çekmek istediğim "kararların uygulanması" noktasındadır. Bir hukuk mahkemesinin vermiş olduğu karar kesinleşerek "ilam" niteliği kazandıktan sonra kararın, muhatap tarafından yerine getirilmemesi ihtimali ve sorununu ortadan kaldırmak için İcra-İflas Kanunu devreye girmekte, ilamların icrası istenmektedir. Herkesin bildiği gibi haciz, iflas, konkordato, uzlaşma yolları, vatandaş-vatandaş ihtilaflarında, tespit edilerek ifası istenilen hakkın, devlet eli ile yerine getirilmesine hizmet etmektedir. Aynı şekilde Ceza yargılamasında, kesin hüküm ile hakkında ceza hükmü tesis edilen bir vatandaşın, mahkemenin vermiş olduğu karara bağlı olarak, infaz kurumları vasıtasıyla cezasını çekmesi sağlanmaktadır.
Bütün bu yargısal faaliyetler en nihayetinde "devletin baskı gücü" sayesinde olabildiği ölçüde nihayete erdirilirken, idari yargı yerleri, vermiş olduğu kararlar bütün erkleri ve sonuç olarak herkesi bağlarken, adli yargı yerlerinin elinde bulunan "devletin baskı gücü"ne sahip değildir.
"Anayasa'nın 138/son maddesi; Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme
kararlarını hiçbir suretle değişiremez ve bunları yerine getirilmesini geciktiremez."
demekle birlikte, bu kararların uygulanmasına hizmet edecek ne bir "ilamların icrası kurumu" ne de infaz birimleri oluşturulmuş değildir. Anayasa' nın bu açık hükmü karşısında, idari yargı yerlerinden yürütmenin durdurulması ya da iptal kararı olan bir vatandaş, tabiri caizse resmen şaşkın ördek gibi elinde bir parça kağıt ile sağa sola koşturmaktadır. Anayasa'nın 17/1 maddesi;
"Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." demekle insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğunu göstermek zorunda olması karşısında, en temel düzenleme olan Anayasa'ya aykırı işlem tesisinin önüne geçilememektedir.
Konu hakkında isyan ettirecek örnekler vermek, daha da uzun çıkarımlar yapmak mümkündür ancak burada son vererek bir öneri ve sonuç olarak talepte bulunmak istiyorum:
* Mümkün olduğu ölçüde, barolarında desteği sağlanarak, meslektaşlarımızın elinde kalan, uygulanmayan "kağıt parçalarının" istatistiksel çalışmasını yaparak, yargı yerleri ve kamuoyunu bilgilendirmek,
* Bu çalışmanın da bir sonucu olarak, Yüksek Danıştay'da bulunan savcılıkları, en azından verilen kararların akıbetinin takibi sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmaya yönelik olarak İYUK ya da Danıştay Kanunu'na değişiklik tasarısı hazırlamak.

Kağıt üzerinde "sağlam" duran idari yargının, tam anlamıyla "üvey evlat" muamelesi gördüğünü artık siz de biliyorsunuz.Okuduğunuz için teşekkür ederim. Saygılarımla