Mesajı Okuyun
Old 11-04-2012, 12:22   #2
rıza

 
Varsayılan

Karmaşıklığı önlemek adına yazıma ek olarak 11.04.2012 tarihinde kaleme alınmıştır.


5510 Sayılı Kanunun gerek 25 inci maddesinde gerekse 34. maddesinde yer alan “ çalışma gücünün % 60 oranında kayıp edilmesi” şartı; birçok kişi tarafından karıştırılmaktadır.

İlgili sağlık kurullarından alınan ve tüm vücut yüzdesini belirten özürlü raporu başka bir şey, çalışma gücü kayıp oranını belirten sağlık raporu başka bir şeydir.

Tüm vücut özür oranını belirten rapora sahip kişinin 5510 Sayılı Kanundaki 25 ve 34 üncü maddelerindeki koşullardan faydalana bilmesi, Yüksek Sağlık Kurulunca söz konusu raporlara bir takım kriterler uygulanarak çalışma gücü kaybının oranının bulunması veya ilgili kişinin sağlık kurumuna tekrar başvurarak çalışma gücünü kayıp oranını içeren raporu alması ile mümkündür.

Her halükarda çalışma gücünün kayıp oran yüzdesi tüm vücut yüzdesi özür oranından aynı orana ( hastalığın türüne göre çok zor bir durum ) veya daha düşük orana sahiptir. Diğer bir anlatımla, genellikle çalışma gücünü kayıp oranını içeren rapor tüm vücut özür oranını içeren rapor oranından daha düşüktür.

Aynı rapor türüne bağlı değişiklik göstermeyen birden çok sağlık raporundaki hatalar saklı kalmak şartı ile birçok kişinin iki farklı durumu içeren oranların bulunduğu raporlar hakkında, oranın yüksek iken düşürüldü yaklaşımı, yukarıdaki sözünü ettiğim ayrımdan kaynaklanmaktadır.

Bu yaklaşımla,durumu daha belirgin hale getirmek için söz konusu tespit kaleme alınmıştır.


Herkese sağlık ve mutlu bir yaşam dilerim.