Konu: Bozuk ilaç
Mesajı Okuyun
Old 31-10-2009, 18:29   #2
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

İlacın ayıplı olmasından dolayı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre ilacı satan eczacı, ilaç üreticisi, ithalatçı firma, yasanın tüketiciye tanıdığı seçimlik haklardan dolayı size karşı birlikte sorumludur.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketici, bedelin geri verilmesini içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız örneğiyle değiştirilmesini isteme, bedelde indirim yapılmasını isteme, ücretsiz onarımını
isteme seçeneklerinden birini seçebilir. İlaç bakımından sözleşmeden dönme ya da ayıpsız örneğiyle değiştirme hakkı uygun düşmektedir.

Bunların yanında ayrıca tüketici, ayıplı malın neden olduğu ölüm ya da yaralanmaya yol açan veya kullanımdaki diğer mallarda zarara yol açan hallerde üreticiden tazminat isteme hakkına sahiptir.

Eğer söz konusu ilaç nedeniyle oğlunuzun sağlığında bir bozulma olduysa ilaç üreticisine karşı bu yasaya göre tazminat isteme hakkına sahipsiniz. Eczacı ile aranızdaki sözleşmenin kötü ifası nedeniyle eczacının sorumluluğu da söz konusudur.
Ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun getirdiği düzenleme sayesinde ilaç üreticisine karşı dava açtığınızda zararınızı kanıtlamanız yeterlidir, üreticinin sorumluluğu kusura dayanmamaktadır.

Ayıplı mal nedeniyle kullanabileceğiniz seçimlik haklar yasaya göre malın teslimi tarihinden itibaren 2 yıl, üreticiye karşı sahip olduğunuz tazminat istem hakkınız 3 yıl sonra zamanaşımına uğrar. Ancak eczacıya karşı sahip olduğunuz sözleşmenin kötü ifasından dolayı tazminat istemi on yıllık zamanaşımına bağlıdır.

Ayrıca aşağıdaki düzenlemeye göre kasıtlı olarak izin verilen formüle uygun olmayan ilacı piyasaya süren kişiler cezalandırılır. Bu düzenleme doğrultusunda şikayet hakkınız da bulunmaktadır.

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
MADDE 18 - (Değişik: 4348 - 4.1.1943) 10 uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan maddelerin sâf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa ruhsat sahibi ve müstahzarların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satılığa arzeden veya sattıranlar (Değişik ibare: 4854 - 24.4.2003 / m.1/A-6) "beşyüzmilyon lira idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun tekrarı halinde iki kat para cezası verilir ve ruhsatname geri alınır."

Haklarınızı kullanırken bir avukattan yardım almanızı, mali gücünüz elverişli değilse bulunduğunuz yerdeki baronun adli yardım birimine başvurmanızı öneriyorum.