Mesajı Okuyun
Old 11-05-2013, 10:40   #16
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan BOSMAN
1475–14/5 bendine göre istifa eden işçi ne kadar süre ile başka bir işe girmemesi gerekiyor, bu konuda yargıtay kararı arıyorum...

Yukarıda arkadaşın yorumu çok güzel. Elbette kanunda bir daha çalışmama gibi bir şart aranmamış, ancak biz uygulamacılar için Yargıtay'ın düşüncesi bu konuda çok önemli.. Bu konuda yargıtay kararı bulan olursa yayınlarsa sevirim..

22.Hukuk Dairesi, Esas: 2012/10954, Karar: 2013/909, Karar Tarihi: 25.01.2013 “…Somut olayda hat sorumlusu olarak çalışan davalı 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 04.07.2011 tarihli istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davalı 15.07.2011 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…”