Mesajı Okuyun
Old 19-07-2013, 16:51   #13
uzer5613

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gülerman
Değerli Meslektaşlarım,

Ticaret Mahkemesi'nde açmış olduğum dava görevden reddedildi ve talep halinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Gerekçeli kararı davalılardan birine 35'e göre tebliğe çıkarmak durumunda kaldık. Tebligat bir hafta içinde yapılmış, lakin tebligat mazbatasının dönüşü iki ay sürdü. Bu sürede kararın kesinleştiğinden haberdar olamadığımız için gönderme dilekçesini mazbata döner dönmez verdik. Ancak, kararın çok daha önce kesinleşmiş olduğu ortaya çıktı. HMK. m. 20'de öngörülen iki haftalık süreyi de kaçırmış olduk ve davamızın açılmamış sayılmasına karar verildi.

Bu bana bir ders oldu ve bundan sonra gönderme dilekçemi daha kararın yazılmasını beklemeden vereceğim.

Sizce bu aşamada davayı kurtarmak için yapılabilecek birşey var mı? Temyiz için somut bir gerekçe sunulabilir mi?

Şimdiden teşekkür ederim.
Mahkemenin kesinleştirme yaptığı tarihi baz alarak tebligatın geç geldiğini bu nedenlede mahkemenin kesinleştirme işlemini ileri bir tarihte yaptığından bahisle temyiz gerekçesi olabilir. Belki kurtulur