Mesajı Okuyun
Old 18-07-2013, 10:16   #12
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Gülerman,
Alıntı:
Yazan Gülerman
...Ticaret Mahkemesi'nde açmış olduğum dava görevden reddedildi ve talep halinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi...kararın kesinleştiğinden haberdar olamadığımız için gönderme dilekçesini mazbata döner dönmez verdik. Ancak, kararın çok daha önce kesinleşmiş olduğu ortaya çıktı. HMK. m. 20'de öngörülen iki haftalık süreyi de kaçırmış olduk ve davamızın açılmamış sayılmasına karar verildi...

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yeni bir dava ikame edebilirsiniz. Zamanaşımı sorununuz varsa:

TBK m.158: "Dava veya def’i; mahkemenin yetkili veya görevli olmaması ya da düzeltilebilecek bir yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle reddedilmiş olup da o arada zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı altmış günlük ek süre içinde haklarını kullanabilir."

Saygılar...