Mesajı Okuyun
Old 09-02-2009, 00:15   #3
seyanik

 
Varsayılan

Sayın Ali Ekmekçi Sayın avzeynepcan'a verdiği yanıtta "meslektaşım sanki hakim akti sizin müvekkil feshetmiş gibi düşünmekte ve ona göre delil toplamaktadır." şeklinde bir açıklama yapmaktadır. Emeklilikte iş sözleşmesini elbette fesheden taraf işçidir. Ancak, iş sözleşmesini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez. Daha doğrusu, hak edemez. Bu yanlış bir taleptir. Ancak, 1475 sayılı İş Yasası'nın 14. maddesinde "...Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder..." hükmüne yer verilmiştir. Yasanın bu hükmüne göre, kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde işçinin faiz hakkı doğar. Ancak, son zamanlar bazı Yargıtay kararlarında, işçinin yaşlılık aylığına hak kazandığına ilişkin SSK dan aldığı belgeyi işverene verdiği tarihten itibaren faiz hakkının doğacağına hükmedilmiştir. Bu nedenle, işçilerin yaşlılık aylığına hak kazandığı belgeyi işverene hangi tarihte verdiği kanıtlamak bir sorun ortaya çıkacaktır ki, bu uygulamada çok sıkıntı yaratacak bir durumdur. Saygılarımla. Salih YANIK