Mesajı Okuyun
Old 26-11-2021, 08:12   #1
bonocui

 
Varsayılan İcra ve İflas Hukuku Faydalı Notlar

ARTIRMA ŞARTNAMESİNDEKİ KAYITLAR İLE TAPUDAKİ KAYITLARIN BİRBİRİNDEN FARKLI OLMASI

Şartnamedeki kayıtlar ile tapudaki kayıtlar birbirini tutmuyor ise tapudaki kayıtlara itibar edilir ve ihale alıcısı taşınmazı yüklü bir şekilde almak durumunda kalır. İİK md. 127 bu bakımdan önem taşır.

Yargıtay 4. HD. 2015/16326 E. 2016/4835 K. 12.04.2016 R. Kararı:

.."tedbir kararları tapuya şerh verilmiş olup takyidatlı tapu kayıtları icra dosyasında bulunmaktadır. Taşınmazın satış ilanında ihale alıcılarının ayrıntılı bilgi almak istemeleri durumunda dosya numarasıyla icra müdürlüğüne başvurmaları gerektiği de bildirilmiştir. İhale alıcısı olan davacı icra müdürlüğüne başvurup icra dosyasını inceleyerek veya tapu sicilinin açıklığı prensibi uyarınca tapu sicil müdürlüğüne başvurarak taşınmaz üzerinde bulunan mükellefiyetleri öğrenebilcektir. Bu bakımdan davacının tedbir kararının şartnamede ve ihale ilanında bulunmadığı için taşınmazın vasıflarında hataya düşürüldüğü iddiası da yerinde değildir."

Tapunun esas olduğu kabul edildiğinde ihale alacaklısının, ihalenin feshi yoluna gitmesi de mümkün olmayacaktır.