Mesajı Okuyun
Old 01-05-2018, 16:52   #1
akrd61

 
Varsayılan Yasal Vekalet Ücreti-Serbest Meslek Makbuzu

Alıntı:
Yazan T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Sayı : 11395140-105[236-2015/VUK-1-19116]-72536 14.03.2017
Konu : Vekalet ücretinde belge düzeni ve KDV'nin konusuna girip girmediği.

"Bunun yanı sıra, konuyla ilgili olarak yayımlanan 375 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu GenelTebliğinde, icra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat
tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenleneceği ve bir nüshasının ödemeyi yapan memura verileceği açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre, dava sonunda mahkeme ilamına göre borçludan alınarak icra dairelerince müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet)ücretlerinin, icra dairesince tarafınıza ödendiği anda, tarafınızca borçlu adına en az iki nüsha
serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmektedir.
Diğer taraftan, vekalet ücretinin davayı kazanan mükellefiniz tarafından, borçludan tahsil edilerek kendisini temsilen size intikal ettirilmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde davayı kazanan mükellefiniz adına serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerektiği tabiidir."


Değerli meslektaşlar yukarıda alıntıladığım özelge gereği icra dairelerinden veya mahkemelerden hüküm ile verilen yasal vekalet ücretleri için nasıl SMM düzenleneceği şu şekilde belirtilmiş;

1.)İlam Vekalet ücreti-->İlamlı Takip --> Dosya borcu tahsil-->Avukata Reddiyat--> Avukat ilam vekalet ücreti için borçlu adına 2 nüsha SMM(Serbest Meslek Makbuzu) düzenler ve birini icra dosyasına gönderir.

2.)İlam Vekalet ücreti-->İlamlı Takip --> Dosya borcu tahsil-->Müvekkile Reddiyat-->Müvekkil ilam vekalet ücretini Avukata Ödeme--> Avukat müvekkil adına SMM düzenler.

3.)İlamsız/İlamlı Takip --> Dosya borcu tahsil-->Müvekkile Reddiyat-->Müvekkil icra vekalet ücretini Avukata Ödeme--> Avukat müvekkil adına SMM düzenler.

4.)İlamlı/İlamsız Takip-->Dosya borcu tahsil-->Avukata Reddiyat--> Avukat icra vekalet ücreti için borçlu adına 2 nüsha SMM düzenler ve birini icra dosyasına gönderir.


Uygulamada siz değerli meslektaşlarım yukarıda izah etmeye çalıştığım durumlarda nasıl SMM düzenliyor?

İyi çalışmalar