Mesajı Okuyun
Old 16-04-2008, 13:47   #2
TRINITY

 
Varsayılan

Alıntı:
T.C. YARGITAY
20.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/4338
Karar: 2005/5259
Karar Tarihi: 25.04.2005

ÖZET: 4822 Sayılı Yasanın 3/f maddesinde satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetler kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.Davanın nitelendirilmesine göre ikinci el araç satışı olup, 4077 Sayılı Yasa kapsamında bulunmadığı, davalının birinci planda satıcı konumunda olmadığı anlaşılmakla, uyuşmazlığın genel hükümlere göre görülüp sonuçlandırılması gerekir.(4077 S. K. m. 3) (1086 S. K. m. 25, 26)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat hukukuna ilişkin davada Mersin Asliye Ticaret (Tüketici) ile 2. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Dava, satın alınan ikinci el minibüsün ayıplarından kaynaklanan tazminat davasıdır.

Dosya kapsamından, davalı şirkete ait kullanılan minibüsün davacıya satıldığı, satın alınan araçtaki ayıplı bölümler nedeniyle tazminat istendiği anlaşılmaktadır.

4077 Sayılı Yasada değişiklik yapan 4822 Sayılı Yasanın 3/f maddesinde satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetler kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Davanın nitelendirilmesine göre ikinci el araç satışı olup, 4077 Sayılı Yasa kapsamında bulunmadığı, davalının birinci planda satıcı konumunda olmadığı anlaşılmakla, uyuşmazlığın genel hükümlere göre görülüp sonuçlandırılması gerekir.

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle; HYUY.’nın 25. ve 26. maddeleri gereğince Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin Yargı Yeri Olarak Belirlenmesine 25.04.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Saygılar...