Mesajı Okuyun
Old 13-04-2007, 01:32   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Başkasının arsasına yapılan inşaat(3):Temliken Tescil Ve Diğer Haksız İnşaat sorunlar

X : Başkasının arazisine inşaat yapılması durumunda,bu inşaatın arazinin bütünleyici parçası olacağını, bu nedenle de arazinin sahibi kimse binanın sahibi de o olacaktır.Arazi sahibi bu durumunda sebepsiz zenginleşecektir.Sebepsiz zenginleşen arazi sahibine tazminat yöneltilebileceği daha önce anlatıldı. Malzeme sahibi tazminat talep etmeyip arazinin mülkiyetini kendisine geçirilmesini talep edebilir mi?

Y : TMK.M.724'E göre,malzeme malikinin iyiniyetli olması,yapı değerinin açıkça fazla olması durumunda adil bir tazminat karşılığında arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme malikine geçirilmesi talep edilebilir.

X: Buna göre,Yapının değeri, toprağın değerini açıkça aşmalıdır.Yapı değerinin toprağın değerini açıkça aşıp aşmadığı nasıl belirlenecek?

Y : Yargıtay bu konuda kesin bir ölçüt belirlememiştir.Bu durumda bilirkişi raporlarındaki değerlerin karşılaştırılması yoluyla her davaya göre açıkça fazlalık ayrı ayrı belirlenecektir.

X : Yapı arazinin tümünü kaplamamış olabilir bu durumda yapının kondurulduğu yerin mi yoksa tümünün değerin mi gözönünde bulundurulmalıdır?

Y : Bu soruya şöyle cevap verebiliriz: Yapının kapladığı yerle ondan yaralanmanın zorunlu kıldığı toprak parçasının değeri.Yargıtay içtihatlarıda bu doğrultadır.Birinci Hukuk Dairesinin 51-5210 ve 231 K sayılı kararında " Medeni Kanunun 650 nci maddesi gereğince temlik istenebilmek için gerekli yerlerin temlikini isteyebilip hakkının bulunduğu hallerde de temlik isteyenin ancak,binanın işletilmesi için gerekli yerlerin temlikini isteyebileceği" demektedir.

Eğer imar ve fiili durum nedeniyle bölme(ifraz) mümkün değilse bu durumda kural olarak temliken tescil davasının reddine karar verilir.(1.HD.13.10.1997 T. 1997/10765E- 1997/12257K)

Yargıtay 14. HD'si de 1976-394E ve 19761476 k sayılı ilamında "dava konusu dükkanın yerinin tüm taşınmazdan ifrazında sakınca olduğu.... yazısında bildirilmiştir.. Bu itibarla davanın reddine."


Değerlerin hesabında dava günündeki sürüm değerlerinin gözönünde tutulacağını hatırlatalım.


X : Malzeme sahibi muhik bir tazminat ödemeliler. Peki bu tazminat nasıl belirlenecek?

y : Bu tazminat, genellikle yapı için lazım olan arsa miktarının dava tarihindeki gerçek değeri şeklinde belirlenirse de, taşınmazın bir kısmının devrinin gerekli olduğu hallerde, geriye kalan bölümünün değerinde meydana gelecek noksanlıkla, aras malikinin varsa diğer kayıplar göz önünde bulundurularak, hak ve nasafet kurallarına göre arsa bedeline hakimin ekleyeceği miktar ile bulunacak değer olacaktır.( Eraslan ÖZKAYA-EL ATMANIN öNLENMESİ DAVALARI-Ankara-2004-shf.717)(1.HD.02.11..1992T. 1992/12882E 1992/12748K)

DEVAM EDECEK...