Mesajı Okuyun
Old 31-10-2009, 11:39   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

1-Evlenme hakkı Uluslararsı sözleşmeler ile korunan bir haktır.

2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun da
akıl hastalığını her durumda tam bir evlenme engeli olmaktan çıkarmış ve akıl hastalarının evlenme hakkını sağlık kurul raporunun sonucuna bağlamıştır.

Alıntı:
Medeni Kanun Yasal düzenleme :
MADDE 133.- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Bu durumda evlenme başvurusu yaptığınızda hekim sizi sağlık kuruluna sevkedecektir.İncelemeler sonucu akıl hastalığınızın(şizofreni) evlenmeye engel derecede olup olmadığına karar verilecektir.

Raporda;hastalığınızın evlenmeye engel olmayacak düzeyde olduğunu belirtir ise nikah işlemlerinizi yaptırmanıza bir engel bulunmamaktadır.

Rapor sonucu aleyhinize çıkarsa rapora itiraz etme yeniden rapor düzenlenmesini isteme hakkınız vardır.

Evlenmenize izin veren rapora rağmen evlendirme memuru nikah işlemlerini yürütmez ise mahkemeye başvurma hakkınız bulunmaktadır.

2-Eğer sağlık kurul raporu evlenmeye engel düzeyde akıl hastalığı kanaati ile sonuçlanır ise,eşiniz resmi olarak evli olmadığı halde bebeği dünyaya getirecektir.Çocuk önce anne nğfus hanesine kaydedilecektir.Noterden veya nüfus müdürlüğüne yapacağınız bilidirimle çocuğu tanıyabilirsiniz.Bu durumda çocuk sizin nüfus hanenize sizin soyadınız ile kaydedilecektir.Akıl hastalığı sebebi ile kısıtlı iseniz vasinin de bu tanımaya onay vermesi gereklidir.

Her aşamada bir avukattan hukuki destek almanızı öneriyoruz.