Mesajı Okuyun
Old 17-10-2009, 20:02   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

Tıbbi bilgi ve kayıtlar ilgilinin rızası,tıbbi zorunluluk ve hakim kararı olmaksızın paylaşılamaz.Bu temel bir haktır ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler,Anayasa ,Ceza Kanunu ,Hasta Hakları Yönetmeliği ve diğer yasal düzenlemeler ile güvenceye alınmıştır.

Bu nedenle akrabanız sizin kayıtlarınıza bakamaz ve kendisine sağlık personeli tarafından da bilgi verilemez.

Aksi durumda yasal yollara başvurma hakkınız bulunmaktadır.

Dayanak:Hasta Hakları Yönetmeliği

Alıntı:
Bilgilerin Gizli Tutulması

Madde 23- Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz.

Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.

Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz