Mesajı Okuyun
Old 19-11-2008, 13:44   #35
Sadık Toprak

 
Varsayılan Baro Hukuku

Sayın hukukçu arkadaşlarım,

Evet; hukukçu kime denir? Bir Baromuzun hukukçu ve hukuk anlayışını takdirlerinize sunmak istiyorum.

Bir boşanma davasında davalı taraf avukatı, mahkemeye verdiği dilekçelerde davacıya hakaret ettiği gerekçesi ile bağlı bulunduğu Baro'ya şikayet edilir. Baro şikayeti kabul etmez ve aşağıda kayıtlı gerekçeleri ileri sürer:

"..... Yerleşik Yargıtay kararlarında ve TBB Disiplin Kurulu kararlarında benimsenen görüş; savunma durumunda olan kişilerin ve onları savunmakla görevli avukatların karşı tarafın kişisel haklarını ihlal edici iddialar ileri sürmek zorunluluğunda kalabilecekleri hususudur. Avukat temsil ettiği tarafın çıkarlarını öteki tarafın bundan doğacak zararlarını düşünmeden sert ve hatta merhametsiz bir biçimde savunmak durumundadır. ...."

Bunun hemen arkasından ilave edilen bir diğer görüş ise, ".... Avukatın savunma dokunulmazlığının sınırı ise, objektif tartışma sınırını aşan ve dava konusu ile ilgisiz, karşı tarafı küçük düşürmeye yönelik ifadelerin kullanılması halinde karşımıza çıkmaktadır. ...."

Sizce de, 21. yüzyıl Türkiye'sinde bir hukukçu, yargı sürecinde kişisel hakları ihlal edebilir ve bu durumun OBJEKTİF tartışma sınırları içerisinde olduğu ileri sürülebilir mi? Yargılama mevcut anlaşmazlığı giderme aracı mıdır? Yoksa, hukukçu olduğu gerekçesi ile karşı tarafa yeni ve ilave ZARARLAR verebilme sanatı mıdır?

Ne dersiniz? Saygılarımla.