Mesajı Okuyun
Old 27-08-2019, 10:01   #4
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

30145 SAYILI CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ'nin aşağıdaki maddesi uyarınca;

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması hâlinde uzlaştırmacı görevlendirmesi, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeye göre ilgili Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır.

(2) Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması hâlinde, en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinden görevlendirme yapılabilir.

(3) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir.

(4) Uzlaştırma evrakı uzlaştırmacıya tutanakla teslim edilir ve alındı belgesi dosyasına eklenir.

(5) Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz.

İşlemi yaparken avukatlarla yaptığınızdan bahsetmişsiniz. Ne yaptığınızı hangi evrağı imzaladığınızı avukatınız bilebilecek durumdadır.


Yaptığınız işlemin evraklarıyla birlikte; bir avukattan doğrudan bilgi alınız.

Kahdem'e gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılar.