Mesajı Okuyun
Old 09-04-2020, 19:26   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım

Medeni Yasanın 733.maddesine göre;

b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

Önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.

Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.

Anlattığınıza göre; Müvekkiliniz paydaşlara noterden ihtarname çekmemiş ve paydaşların şufa hakkını kullanmasını beklemeden satın almış olduğundan paydaşın birisi şufa hakkını kullanarak hissenin kendi üzerine tescili için açtığı davayı kazanmış.

Siz söz konusu hissenin eski maliki ile şufa hakkını kullanan hissedarın önceden satın alma konusunda anlaştıklarını, sonra vazgeçtiğini, daha sonra müvekkiliniz hisseyi alınca ertesi gün dava açtığını bu nedenle müvekkilinizi zarara uğrattığı belirtmişsiniz ancak anlattığınız bu sebepler, yasada geçen ve iradeyi fesada uğratan sebeplerden; hata, hile, gabin, tehdit, baskı, dolandırma gibi tanımlarına uymamaktadır; dolayısı ile iddialarınızın lehinize bir durum yaratmayacağını düşünmekteyim.