Mesajı Okuyun
Old 12-02-2019, 20:19   #9
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Admin, muhtemelen ihtiyati haciz kararı infaz edildikten sonra(Aksi takdirde borçlu mal kaçırır) arabuluculuk başvurusunda bulunulabileceğini söylüyorsunuz. Konu ilgimi çekti. Alacaklı ihtiyati haciz kararını uyguladı ve borçlunun mallarını haczedip, muhafaza altına aldırdı. Bu aşamada mı, arabuluculuk başvurusunda bulunacak?
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının Bilgilendirme Kitapçığında konu şöyle yorumlanıyor:

Alıntı:
Dava açılmadan önce talep edilen ve değişik iş dosyası
üzerinden karara bağlanan ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talepleri
hakkında, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümlerin
uygulanmayacağı açıktır.
Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi
hâlinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 397 nci
maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen iki haftalık, ihtiyati haciz
kararı verilmesi hâlinde ise 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun
264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen yedi
günlük dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından
son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez (HUAK
m. 18A/16).
Uygulamada genellikle ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin
dava açıldıktan sonra ve dava dilekçesiyle birlikte yapıldığı
görülmektedir. Maalesef bu alışkanlık, dava şartı arabuluculuk
uygulaması bakımından birtakım tereddütler yaratmıştır.
Oysa ki ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri dava açıldıktan
sonra yapılabileceği gibi dava açılmadan önce de yapılabilmektedir.
Burada yapılması gereken, koşullar gerektiriyorsa, dava açılmadan
önce değişik iş dosyası üzerinden ihtiyati tedbir ve ihtiyati
haciz kararının alınması, kararın yerine getirilmesinin talep edilmesi
ve daha sonra dava şartının sağlanması amacıyla arabuluculuğa
başvurulmasıdır.