Mesajı Okuyun
Old 07-01-2019, 14:00   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Alıntı:
Av. Canan
Alıntı:
200.000, 00 TL'lik çekin ÖDENMEMESİ için MENFİ TESPİT DAVASI açmayı düşünmekteydik

Alıntı:
Bizim olayımızda çekin vadesi 30.01.2019

Aramıza hoşgeldiniz sayın meslektaşım

Sayın Admin ve Suat üstadın değerli katkılarına ek olarak...

Dava şartı olarak arabuluculuk
6102 s. TTK. Madde 5/A - (Ek : 7155 - 6.12.2018 / m.20 / Yürürlük / m.26/1a)
(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen
TİCARİ DAVALARDAN,
konusu bir miktar PARANIN ÖDENMESİ olan
ALACAK ve TAZMİNAT talepleri hakkında
DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUYA başvurulmuş olması dava şartıdır.

Ticari davalar bakımından arabuluculuğun dava şartı olabilmesi için, uyuşmazlığın konusunun BİR MİKTAR PARANIN ÖDENMESİ olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olması ön koşuldur.

Menfi Tespit davası İİK.’de düzenlenmiştir (m.72)
Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir.

Görüş : Derhal ihtiyati tedbir talepli Menfi Tespit Davası açılmalıdır.

Saygılar