Mesajı Okuyun
Old 18-09-2020, 15:35   #1
Av.3

 
Varsayılan Borca itiraz/tevili ikrar/senedin ibrazı talebi

Değerli meslektaşlarım

Kıymetli evrak zayi oluyor. Sonrasında alacak kalemi olarak saman satışı satışı kaynaklı x tl bedelli zayi senet talebiyle örnek 7 icra takini başlatılıyor.
Borçlu borca "senet karşılığı borç bulunduğu, vadesinde senet ibraz edilmediği, alacaklının senedi kaybettiğini kendisine beyan ettiğini,alacaklının babasının da kendisini arayarak senedin kendisine olduğunu ve ödeme talep ettiğini beyan etmiştir. Devamında senedin kimde olduğu bilinmediğinden ciro vs yoluyla tekrardan ödemek zorunda kalmamak için itiraz ettiğini, alacaklının da kendisine mahkeme kararı yada soruşturma numarası sunmadığını, mükerrer ödeme yapmamak için borca itiraz ettiğini" belirtmiş ve tensiben takip durdurulmuştur.

Borçlunun senedin ibraz edilmemesi durumunda haklı olarak ödemezlik definde bulunabileceğini düşünebilir miyiz? İtirazın iptalinde -bizce burada tevili ikrar bulunmaktadır- başkaca delil sunmamıza gerek var mıdır ?
İlgi ve alaka gösteren meslektaşlarıma saygılarımla teşekkürü borç bilirim.