Mesajı Okuyun
Old 03-05-2013, 23:51   #8
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

İdare Mahkemesinde görülecek davada eğer tazminata hükmedilecek olur ise belirtildiği gibi personeline rucu edecektir.Bu durum hekimin kayırılması değil,zarar gören hastanın kayırılmasıdır. İdare başvurucu için ödeme gücü olan bir yapıdadır.

Hekimin görevden kaynaklanmayan kişisel kusuru sözkonusu olduğunda dava Asliye Hukuk Mahkemesinde elbette açılabilir.

Kamuda çalışan hekime karşı eylemi suç oluşturuyorsa savcılığa ve koşulları varsa tabip odasına başvuruda bulunabilirsiniz.

Kamuda çalışan hekim hakkında savcılık soruşturma izni almak durumundadır.Bu izin verildiğinde savcılık soruşturma yapabilir ve koşulları varsa dava da açabilir.

Fakat tabip odası soruşturmasında hekimin kamuda çalışıp çalışmamasının önemi yoktur ve bir izin gerekmez.

Tarafınıza atanacak avukatınızla konuyu detaylı biçimde tartışarak sizin için uygun hukuki olanakları tespit etmeniz uygun olacaktır.

HASDEM'e gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler