Mesajı Okuyun
Old 21-05-2012, 10:12   #1
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan BS - BS Formları ile İlgili danıştay Kararı Arıyorum

Danıştay 3. Dairesinin 29.03.2011 tarih ve E:2010/101-K:2011/903 sayılı kararı

ve yine Danıştay 3. Dairesinin, 05.04.2011 tarih ve E:2010/903-K:2011/1006 sayılı kararını arıyorum.

Kararlar VUK 257/4 maddesi uyarınca BA ve BS Formlarından Dolayı 01.08.2009 Tarihinden Önceki Dönemler İçin Ceza Kesilemeyacaği ile ilgili kararlardır. Ancak karar metinlerine ulaşamadım.