Mesajı Okuyun
Old 27-02-2019, 08:55   #1
bilirkişi67

 
Varsayılan Hisselere Bölerek Arsa Arazi Satişi

Bir arsanın hisselere bölünerek satışının yapılıp yapılamayacağı hususunun yasal dayanaklarını yazabilir misiniz? 3194/18. maddede yazan:
Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. demektedir.
Tapu dairesinin hisse satışlarında belediyeye sorduğu "satışında sakınca bulunup bulunmadığı" sorusuna, imar planları dahilinde de olsa (parselasyon planları tamamlanmamış-kadastro parseli halinde ise) eğer sahip olduğu hisseyi bölerek(örneğin 4/6 hissesinin 3/6 hissesi kendinde kalıp 1/6 hissesini bölüp satıyorsa) uygun değildir, hissenin tamamını satıyorsa uygundur diye yazıp gönderiyoruz ama yasal dayanağını bilmiyorum. Çünkü 18.maddeye göre imar planları dahilinde ise hisse bölmeye izin verilmesi gerekiyor gibi.
18.maddenin bu kısmının yorumu ve bunun dışında başka bir hukuki dayanak varsa ne olduğu hususunda bilgi verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.