Mesajı Okuyun
Old 21-04-2008, 15:57   #2
Gemici

 
Varsayılan Klasik Yunan Mitolojisi, Tanrılar ve Tanrıçalar

En önce Kaos(düzensizlik) vardı. Kaostan tanrılar var oldu.

Bunlar:
· Nyx (gece) ve Erebos (zifiri karanlık)
· Gaia (yer), Gaia kendiliğinden Uranos (Gök), Pontos (Deniz) ve Ourea’yı (Dağ) var etti
· Tartaros (yeraltında cehennemlerin bulunduğu yer)
· Eros (Aşk) ve
· Aither (hava)

Diğer tanrıları bırakıp Gaia ve Uranos’a bakalım.
Tanrıça Gaia ile Tanrı Uranos’un birleşmesinden Titanlar ve Kyklop’lar doğdu.
Titanlar:
6 sı Tanrı ve 6 sı Tanrıça olmak üzere 12 Titan vardır.
Bunlar:
Kronos ve Rhea. Kronos babası Uranos’un erkeklik organını, Gaia’nın kışkırtması sonucu, keserek dünyaya hükmetmiş ve sonradan kendi oğlu Zeus tarafından devrilmiştir. Uranos’un kesilen erkeklik organından yere düşen kanlardan Gigant’lar doğmuştur. Aynı organın denize düşen kanları ile spermasından Afrodit(Venüs) doğmuştur.
İapetos ve Themis. İapetos Kronos ile Zeuz arasındaki kavgada Kronos’un tarafını tuttuğu için galip gelen Zeus tarafından Tartaros’a sürgün edilmiştir. İapetos ile evli olan kanunların, örf ve adetlerin ve adaletin tanrıçası olan Themis sonradan Zeus ile evlenmiştir.
Koios ve Phoibe
Okeanos ve Tethys. Okyanusların tanrısı Okeanos Titanlar’ın en kuvvelisidir.
Hyperion ve Theia
Kreios ve
Mnemosyne

Hora’lar(Horae):
Hora saat anlamına gelmektedir. Hora’lar düzenli yaşamın bekçisidirler. Üç kuşak/nesil olan Horaların hukuk ve toplum düzeni ile ilgili olan kuşağı ikinci kuşaktır. Bu kuşağa dahil olan Horalar:
Dike: Adalet Tanrıçası. Ölümlü olarak doğan dike adaleti sağlasın diye Zeuz tarafından yeryüzüne gönderilmişti. Bir tanrıçanın ölümlü olamıyacağını anlıyan Zeus onu sonradan Olymp dağına kendi yanına almıştır.
Eunomia: İyi düzen, kanun ve kanun yapma Tabrıçası
Eirene veya İrene: Barış ve Bolluk Tanrıçası’dır

Toplum düzeninin bozulmaması ve iyi yürümesi için çalışan bu tanrıçalara Atina, Argos ve Olimpia şehrileri büyük değer veriyordu.

Saygılarımla