Mesajı Okuyun
Old 09-07-2018, 23:34   #3
mk_akbas

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Suat
T.C.
DANIŞTAY
İkinci Daire
Esas No: 2015/3801
Karar No : 2015/10789

Anayasa'nın 11. maddesinde, Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarım ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ifade edilmiş, 40. maddesinde; "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü yer almıştır.

.........................
Anlaşılan idare bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş.

İlçe müdürlüklerinin -merkez ilçe değilse tabi-üst mercii kaymakamlıktır kanımca...Merkez ilçede validir...

İLÇE İDARESİ :
İller birden fazla ilçeden oluşur. Her ilde birden fazla ilçe vardır.İl merkezi de bir ilçe oluşturur ki buna merkez ilçe denir.Merkez ilçenin idarecisi kaymakam değildir.Doğrudan doğruya bu ilçelerin yönetimi il valisi tarafında gerşekleştirilir. Büyükşehir kurulan il merkezlerinde merkez ilçe kavramı ortadan kaldırılmaktadır .
Kaymakam ilçe idaresinin başıdır.Kaymakam ilçenin genel olarak idaresinden sorumludur. Kaymakam ilçenin genel olarak idaresinden sorumlu olduğu için ilçedeki adli ve askeri örgütlerin dışındaki diğer tüm idari örgüt ve personelinden sorumludur.Bu nedenlede tüm bu idareleri ve personelini denetleme yetkisine sahiptir. Kaymakamın en önemli sayılabilecek görevleri şunlardır:
-Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur

Peki İl tarımmüdürlüğü hiyerarşisinde ilçe tarım müdürlüğü bulunmaz mı?