Mesajı Okuyun
Old 05-04-2009, 02:54   #8
oguzate

 
Varsayılan Davalıdan alınarak davacıya verilmesine...

Benim bu konuda şahsi fikrim Karşı vekalet ücretinin doğrudan müvekkile ait olduğu yolundadır. Her ne kadar Avukatlık Kanunuda açıkca bu ücretin avukata ait olduğu belirtilmiş ise de, yargılama gideri başlığı altında geçen ücret davalıdan alınıp davacıya verilmesi şeklindedir. Bu ücret mahkeme tarafından kazanan avukata verilmiş bir prim değildir. Peki davayı kaybeden taraf kazanan tarafın avukatına ne sebeple ücret ödeyecektir? Haksız olmanın ya da ispatlayamamanın cezası mıdır? Mahkemenin avukata verdiği ödül müdür? Bence bu yargılama gideridir ki, müvekkile, avukat ile duruşmaya katıldığı, masraf yaptığı ve dava açmada haklı olduğu sebebi ile yargılama giderleri ile kendine tahmil edilmiştir. Ancak bir şekilde ki, ben bu durumun siyasi olduğunu düşünüyorum , ücretin avukata ait olduğu kanun maddesine eklenmiştir. Ben bu konuyu çok irdeleyen birisiyim. Mesela icra dosyasına yatan paranın çekilebilmesi için, borçlu adına kesilmesi gereken Serbest Meslek Makbuzu vardır. Ben avukat olarak karşı taraf ile hiçbir iş ilişkim ya da sözleşme gereği bağlantım olmadığına göre onun adına makbuz da kesmemem gerekir. Çünkü ben karşı tarafa hiçbir hizmet vermedim dolayısıyla ondan ücrette alamam. Ben samimi bir itiraf ile karşı vekalet ücretinin, müvekkil ile bu konuda anlaşma sağlanması durumu hariç olmak üzere, avukata ait olmasını uygun görmüyorum. Bu konuda daima müvekkile ücret sözleşmesi yaparken, durumu kendisine açıklayarak bilgilendiriyorum.
Bu ücretin avukata aidetinin kanun maddesi ile sabitleştirilmesinin hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Bu ücretin ancak ve ancak avukat ve müvekkil arasında bulunan hizmet sözleşmesi ile avukata verilebileceği düşüncesindeyim.