Mesajı Okuyun
Old 17-01-2018, 04:35   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Alıntı:
...bir taşınmazdaki hisseye kayyım atandıktan ve 10 yıllık süre geçip taşınmaz Hazine adına tescil edildikten sonra ...

Sayın meslektaşım,

TMK. m. 588.- Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.

Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça gaibin mirası Devlete geçer.

Devlet, gaibe veya üstün hak sahiplerine karşı, aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri vermekle yükümlüdür.

Ne dersiniz ?

Saygılar

Kahve molası...