Mesajı Okuyun
Old 22-04-2009, 14:37   #38
av_ozguroguz

 
Varsayılan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

9 Nisan 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27195
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK
FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 19, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 20 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.