Mesajı Okuyun
Old 19-04-2018, 14:50   #1
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Eksik ve Ayıplı İŞ- Cezai Şart

Müvekkil ile müteahhit arasında KKİS mevcut. İnşaat yapılacak parsel paylı mülkiyete tabi ve her iki paydaş ayrı sözleşmelerle KKİS imzalamışlar. Müteahhit, mevcut inşaatı yüzde 90 üstünde tamamlamıştır. Ancak binada projeye aykırılıklar ve eksik işler mevcut. Bununla birlikte sözleşmede belirtilen tarihte iskan ruhsatı alınmamış ancak bir kısım daireler müvekkile teslim edilmiş ve müvekkil de ihtirazi kayıtsız olarak daireleri teslim almıştır. Müteahhit, müvekkillerden almadığı daire tapusunu talep etmektedir.

1-Müteahhit tarafından ikame edilen davada iskan ruhsatı alınmadığından ve projeye aykırılıklar bulunduğundan cevap dilekçesi ile davanın reddini istemeyi ve

2-Ayrıca cevap dilekçesi ile karşı dava açıp; mahrum kalınan kira bedeli ile eksik ve ayıplı işler bedelini talep etmeyi düşünüyorum Ancak burada şu şekilde bir durum söz konusu : Müvekkil, inşaat süresinde bitirilmediğinden borçlu temerrüdüne dayanarak TBK 125 deki seçimlik haklara sahip. Ben sözleşmeyi feshetmek istemiyorum. Zira sözlşemenin feshi hem ileriye etkili sonuç doğuracak hem de paylı mülkiyetten kaynaklı muvafakatname istenecek ki muvafakat de müvekkile verilmeyecektir. Bu sebeple en mantıklı yol sözleşmeyi feshetmeyerek, eksik, ayıplı bedel ve kira kaybı talep etmek olacaktır diye düşünüyorum. Ancak bir yandan sözleşmeyi feshetmeyip diğer yandan eksik iş bedeli istenip istenemeyeceği hususunda tereddüt hasıl oldu. Eksik işler bedelini talep etmem de sıkıntı var mıdır?

3-Sözleşmede iskan ruhsatı alınmadan son tapu verilmeyecektir diye bir madde söz konusudur. Bana göre bu madde delil sözleşmesi niteliğinde olup; teslim iskan dışı herhangi bir delillle(tanık vs) ispat edilemeyecektir. Bu hususta fiili teslim hukuki teslim olarak kabul edilebilir mi? Ayrıca bir iki daire henüz teslim edilmiş değildir.

4-Sözleşmede yer alan gecikme halinde her ay için daire başına .. TL kira bedeli ödenir hükmü cezai şart niteliğinde midir?
Şimdiden teşekkür ederim.