Mesajı Okuyun
Old 05-10-2006, 01:15   #8
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

1- Bence sizin olayınız ilk karardaki (Adli Yargı) durumla birebir uyuşuyor. Zira bu kararın gerekçesinde
Alıntı:
Olayda, zarar görenin yolcu olması, davalı İşletmenin ise taşıyıcı sıfatını taşıması karşısında, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin taşıma sözleşmesine dayanan bir özel hukuk ilişkisi olduğu; TCDD İşletmesinin, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda ticari alanda yürüttüğü taşımacılık faaliyetinin de özel hukuk hükümlerine tabi bulunduğu açıktır.
denilmiş. Sizin dayanacağınız nokta taşıma sözleşmesi gereğince yolcu güvenliğine ilişkin önlemlerin gereği gibi alınmaması sebebiyle zararın meydana geldiğidir. (Otomatik Kapıların bulunmaması vs.) İkinci olayda ise sinyalizasyon sistemindeki hata nedeniyle motorlu araç ile trenin çarpışması söz konusu ki benim okuduğum pek çok buna benzer olaya ilişkin kararda da Adli Yargı görevli denmişti. İlk mesajımda da buna dayanmıştım zaten. Benim yorumum ise yapılan talebe ilişkin gerekçelerin de sonucu değiştirdiğidir. Örneğin makinistin dur uyarısına uymaması veya istasyonu ihmalen pas geçmesi gibi bir kusur nedeniyle hemzemin geçitte çarpışma olsa herhalde Adli Yargı görevli denilecekti. Oysa ikinci karardaki olayda sinyalizasyon sistemine kusur isnad edilerek bir talep yapılmış, bu ise idarenin münhasır yetki ve sorumluluğunda olduğundan İdari Yargının görevli görülmesi akla yakın geliyor. Neticede tercih yapmak durumunda olan ben olsaydım, Adli Yargıda açardım.

2- Tamam geçelim.
3- Güzel de hemcinsinize pozitif ayrımcılık neden? Niye anneye 50 babaya 40 düşündünüz?
4-Açık söyleyeyim. Uykum geldiği için ve yorulduğum için geçiştirmiştim. Desteğin yanında bakım ve tedavi giderleri için irat şeklinde tazminat talebinin de unutulmaması gerektiği kanaatindeyim.

Sayın putto'nun bu görüşünü gerekçelendirmesini ben de merakla bekliyorum. Destekten Yoksun Kalma tazminatı zaten ileriye dönük olarak olası destekten yoksunluğu giderme amaçlıdır. Gerçekleşmiş olsa idi zaten neyin tazminatını isteyecektik ki..