Mesajı Okuyun
Old 03-10-2006, 01:53   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. jeanne dar'c
1-Genel olarak kararlarda benim tespit edebildiğim kriterler şunlardır. Kaza hemzemin geçitte meydana geldi ise 2918 sayılı yasanın 106. maddesi delaletiyle 2 ve 3. maddeleri icabı Adli Yargı yeri görevlidir. Öte yandan Danıştayın bir kararında trenin yolcusu olan kişinin geçirdiği kaza nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde açılacak davada adli yargı yerinin görevli olduğu (kişinin idarece yürütülen hizmetten özel sözleşme gereği yararlanması nedeniyle) görüşü hakim. Tren kazasının terör eylemi nedeniyle meydana gelmesi bomba, rayların sökülmesi vs. hallerde ise idari yargı görevli kabul ediliyor. Olayın nerede ve nasıl gerçekleştiği hususu önemli yani..
2- Dava adli yargıda açıldığında bildiğimiz usulle direk olarak idareye karşı açılır tek fark davalı tarafın TCDD olmasıdır. HUMK hükümleri geçerlidir. (ıslah vs.)
3-idarenin hizmet kusuru nedeniyle kolu kesilen bir kız için medyatik bir avukat tarafından çok yüksek bir tazminat alındığını hatırlıyorum ama ne kadardı bilemiyorum. O dava hangi yargı kolundaydı onu da hatırlamıyorum. Ancak 150-200bin YTL hatta daha üstü düşünülebilir.
4-Maddi tazminat yönünden ise Destekten yoksun kalma söz konusu olduğunda bir yorum yapmak son derece güç, hesaba göre borçlu bile çıkabilirsiniz.