Mesajı Okuyun
Old 31-05-2007, 18:27   #2
Emin Cihan UYSAL

 
Varsayılan

Karar,suçun unsurları olan kusurluluk ilkesine ve sizin de bahsettiğiniz şüpheden sanık yararlanır ilkesine aykırılık meydan gelmiştir.

Hukuka aykırı ve tipik bir suç oluşmuş olabilir. Ancak suçun faile isnad edilebilmesi için, failin kusurunun bulunması mutlaktır. Failin işlemediği bir suçu gerekçesiz olarak ona yüklemek, Ceza mantığı ile bağdaşmaz. Haksız yere hürriyeti tahdid etmek, adalete aykırıdır.

Saygılarımla