Mesajı Okuyun
Old 28-02-2007, 12:58   #10
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Alanya İcra Ceza Mahkemesinin 2006/1532 E-2006/1790 K sayılı 21.9.2006 tarihli kararı ile " .... Alanya 2. İcra Müdürlüğünün 2006 E sayılı dosyası celp edilerek incelenmiştir. Ödeme emrinin tebliğine rağmen İİK 74. maddesine göre usulüne uygun mal beyanında bulunmadığı ve borcuda ödemediği icra takip dosyasından da yeterli miktarda haciz yapılmadığı ve şikayetin süresinde olduğu ve atılı suçun subut bulduğu anlaşıldığından sanık hakkında aşağıdaki hüküm kurulmuştur..
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
Sanığın usulüne uygun mal beyanında bulunmadığı suçu sabit olmakla sanığın eyleminden dolayı İİK'nın 337. maddesi gereğince takdiren ON GÜN DİSİPLİN HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA....."

Bu karara karşı yaptığımız ve ödeme emrinin hukuken geçersiz olduğunu, geçersiz olan bir ödeme emrine dayanılarak hürriyeti bağlayıcı ceza -disiplin hapsi olsada- verilemeyeceği, icra müdürünün yanlış ödeme emri gönderimiş olduğunu .... belirterek ayrıntılı bir itiraz yazıp, yasa ve yönetmelik hükümlerinide ekleyerek Alanya 1. Ağır Cema Mahkemesine itiraz ettik.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/363 D. İş esas ve 2006/360 D. İş karar sayılı 6.11.2006 tarihli kararı ile " Usul ve yasaya uygun olarak gerekçelendirilmiş olan Alanya İcra Ceza Mahkemesinin ....... sayı ve .... tarihli kararına yapılan vaki itirazın REDDİNE ..... İDDİA MAKAMININ YAZILI GÖRÜŞÜNE UYGUN OLARAK OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ."

İcra Ceza Mahkemesi yargılamasına başlanmadan önce de icra dosyasına verilmiş olan ancak süreden dolayı ret edilen bir dilekçede de gönderilen ödeme emdinin geçersiz olduğunu, 49 örnek ödeme emrinin gönderilemeyeceğini, Örnek 7 Ödeme emri gönderilmesi gerektiğini, bu durumun emredici bir kural olarak düzenlendiğini belirten bir dilekçe verilmişti.

İcra Hukuk Mahkemesi kararını tebliğ almamışım.alınca bildireceğim.

Saygı ve Dostlukla..