Mesajı Okuyun
Old 27-02-2007, 19:18   #7
Av.Özcan

 
Varsayılan

Mevcut İcra İflas Yönetmeliğinin 116. maddesi "25/05/1965 tarihli ve 12006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır." şeklindedir.

Ayrıca Geçici 1. maddesi "Bu Yönetmelikle değiştirilen defter ve basılı kağıtlar mümkün olduğu takdirde, Yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde gerekli sütunlar ilave edilmek suretiyle kullanılmaya devam edilir." hükmünü havidir.

Bu anlamda örnek 7 gönderilmesi gerekip de(Yönetmelik yayım tarihi olan 11/04/2005' ten itibaren) örnek 49 gönderilmiş ise ikisi arasında farklılık olduğundan dolayı örnek 49 iptal edilir. Mal beyanından da mahkumiyet kararı verilemez.İptal ile dayanak belge ortadan kalkmış olacağından bu gerekçe ile ceza verilemez kanaatindeyim.Ancak yeniden gönderilecek olan örnek 7 ile Sn.Ergin' inde belirttiği gibi MB süresi yeniden işleyecektir, tıpkı itiraz süresinin yeniden işleyeceği gibi...

Saygılarımla...