Mesajı Okuyun
Old 17-10-2008, 12:44   #13
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
İcra ve İflas K. Yönetmeliği :

Madde 19 : " İcra ve iflas işleri için aşağıda gösterilen basılı kağıtların kullanılması zorunludur:

..g) İlamsız takipte ödeme emri, (Örnek No: 7)....


Madde 114 : "İcra ve iflas daireleri veya icra mahkemelerinde mevcut defter ve basılı kağıtlardan bu Yönetmeliğe alınmamış olanlar kullanılamaz."

Madde 116- "25/5/1965 tarihli ve 12006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır"

Geçici 1 : "Bu Yönetmelikle değiştirilen defter ve basılı kağıtlar mümkün olduğu takdirde, Yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde gerekli sütunlar ilave edilmek suretiyle kullanılmaya devam edilir."


Şekli (usul) hukuklardan icra iflas hukuku ve tali mevzuatının derhal uygulanması gereği nedeniyle, eski 49 no.lu örnek tebliğinin, eğer buna geçici maddedeki gerekli sütunlar ilave edilmemişse, hukuki sonuç doğurmayacağını düşünüyorum.Tabi usul işlemi hukuken geçerlik kazanmışsa, örneğin 49 no.lu örnek daha önce tebliğ edilmişse bu durumda bu örneğe binaen takip yürütülebilir; Ne var ki yeni yönetmelik zamanında tebliğ edilen örnek eğer değişmişse hukuki sonuç doğurmaz kanaatindeyim.