Mesajı Okuyun
Old 24-09-2009, 16:23   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

25.5.1938 tarih ve 29/10 sayılı İBK'na göre ecrimisil davaları 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, bu beş yıllık süre dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlar. (Y 3HD. 27.6.2006 Tarih, 2006/3887-8485)

Bu itibarla ecrimisil zaman aşımı süresini dava tarihinden geriye doğru hesaplamanız gerekecektir. İşgal devam ediyorsa sorun yoktur, çünkü daha sonra açacağınız davalar bakımından geçmişe doğru 5 yılı hesaplarsınız. İşgal sona ermişse, ileride dava açmanıza zamanaşımının geriye doğru hesaplanması mani olur...