Mesajı Okuyun
Old 23-10-2008, 07:56   #2
Dilge

 
Varsayılan

Sn. Demirci
657 sayılı Kanunun 54. maddesi uyarınca aday memurun asaleti onanmadan başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Asaletinin onanmasından itibaren ise nakil, her iki kurumun bu nakle muvafakat vermesine bağlıdır. "Eş durumu"na benzer bir atama ise (ki muvafakat bu durum için de geçerlidir) yine aynı kanuna göre, "öğrenim durumu" için geçerli değildir.
Yani idare üniversitede okuyan bir memuruna sırf bu nedenden ötürü muvafakat vermek zorunda değildir. Bilindiği gibi idare takdir hakkını kullandığı durumlarda yargı yolu ile bu takdir hakkından vazgeçmeye zorlanamaz. Yargı yalnızca seçilen bu yolun hukuka uygunluğunu denetleme yetkisini haizdir.
Bir kurumun hukuk müşavirliğinde çalışan biri olarak, böyle iptal davaları ile sıkça karşılaştığımı ve ne yazık ki bu davalar sonunda memurların sonuç alamadığını söyleyebilirim!