Mesajı Okuyun
Old 25-04-2017, 15:48   #8
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

''..davalı ilama dayalı olarak alacağı tahsil etmiş, ilam Yargıtay tarafından bozulmakla bozma uyarınca verilen ikinci kararla alacak yeniden belirlenmiş, yeni kararın kesinleşmesi üzerine davacının fazla ödediği saptanmıştır. Bu tarih itibarıyla davacı alacağı muaccel hale gelmiştir ( İİK.md.40 ). O nedenle alacağa bu tarih itibarıyla faiz başlatılması gerekirken ödeme tarihinden itibaren faiz yürütülmesi usul ve yasaya uygun görülmemiştir..''T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/2364 K. 2013/4481 T. 14.3.2013