Mesajı Okuyun
Old 19-11-2009, 21:37   #6
Mustafa Sırakaya

 
Varsayılan

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
Özel hayatın gizliliği

MADDE 21.- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.

Bu madde uyarınca doktor,hastanın mahkemeye sunulmasına izin vermediği bilgiler için bu maddeye sığınabilir mi?