Mesajı Okuyun
Old 17-06-2010, 19:51   #19
avukat 77

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım aradan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen benzer bir konuda sorularım olduğundan buraya yazmaı uygun buldum.Yeni aldığım ancak 1999 yılında açılmış bir dava var.Eski kooperatif yöneticileri aleyhine açılan tazminat davasında yöneticilerin 1995yılında açtırdığı Halk Bankası Bayrampaşa şb.deki iki hesabın kayıtları isteniyor.Dava açıldıktan sonra b.kişi incelemesi için kayıtlar gönderilmiyor gönderilen bazı kayıtlar ise dava konusu olmayan kayıtlar.en son da banka 7.9.2007 tarihli cevabi yazısında 1995 yılı kayıtlarının zamanaşımına uğradığını ve imha edildiğini belirtip evrakları yine sunmuyor..Bu 2007 yılına kadar davacı vekili sürekli banka kayıtları için elden müzekkere takip yetkisi alıyor, göndermediğinden hakkında suç duyurusunda bulunulsun diyor bu talebi bir kaç defa zapta geçiyor ancak mahkemece dikkate alınmıyor.Verilen raporlarda da bu kayıtlar dosyaya sunulup incelenemediğinden davacının iddia ettiği zararın hesaplanamadığı belirtiliyor.Şimdi yetkisizlikle geldiği mahkemede aynı şeyler söyleniyor ancak mahkemece yine dikkate alınmadan dosya son kez rapor alınması için b.kişiye tevdi ediliyor.

Bu durumda mahkemece davanın reddine karar verilecek görünüyor.Banka şubesi görevlileri hakkında suç duyursunda bulunulsa sonuç elde edilebilir mi?şikayet süresi geçmiş midir? Neler yapılabilir?