Mesajı Okuyun
Old 29-03-2010, 15:17   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
1- Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesinin ikinci bendine dikkatinizi çekerim:
İlgili Kanun Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’dur. İlgili maddeler aşağıda sunulmuştur. Bu maddelerde üçüncü kişinin elindeki evrakları vermemesi halinde emre aykırılık nedeniyle cezalandırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır:
(Bu maddelerden 336.maddenin uygulanabilmesi için 335.maddeye göre “yedinde bulunan evrakı ibraz veya nerede bulunduğunu beyan etmek üzere şahit sıfatiyle mahkemeye celp” olunmalıdır. Celp olunmasına rağmen gelmezse 336.maddeye göre karar verilir.) 336.maddenin atıf yaptığı 271.maddede de ceza verilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır:
[font=Verdana]</SPAN>
271.maddeye tanığa dahi ceza verilememektedir.

Yukarıda sunulan ilgili Kanun olan HUMK’da ceza ile ilgili hüküm bulunmadığından, Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre ceza verilmesi, yine 32.maddesinin ikinci bendi nedeniyle, mümkün değildir.

Her ne kadar TCK 526.maddeye yapılan atıflar Kabahatler Kanunu 32.maddeye yapılmış sayılır ise de, ceza verilmesi için öncelikle atıf yapan bir ilgili kanun gerekmektedir.

Özetle, bu başlık altındaki mahkeme kararının ve bu karara yönelik itirazı reddeden ağır ceza mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu kanısındayım.

2- Hukuka uygun olan uygulama ise şudur: Hukuk davalarında gereken masraf taraflarca verilmelidir. Mahkemenin re'sen araştıracağı hususlarda gereken masraf suçüstü ödeneğinden verilir ve daha sonra haksız çıkan tarafa yükletilir.

Hukuk yargılamasında bilirkişi ücreti, keşif ücretleri, taksi ücreti, posta ücreti ödeniyorsa bankanın istediği masraf da ödenmelidir.

Saygılarımla


Armağan Bey,

Ben, HUMK.333. maddenin 326. maddeye yaptığı atıf temelinde 3. kişi uhdesinde bulunan belge ve bilgilerin mahkemece ibrazının istenebileceği kanaatindeyim.

336. madde HUMK:326. maddede düzenlenen durumdan biraz daha farklı bir durum sanki. İbrazına karar verildiği halde gelmezse hakim mahkemeye davet edebilir ve yine imtina edilirse kanaatimce 336. maddeyi tatbik edebilir.

Saygılarımla