Mesajı Okuyun
Old 29-03-2010, 14:51   #8
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Sayın "nazanoz"

Kabahatler Kanunu'nun:Şeklindeki düzenlemesi bizi, bu olayda idari para cezasını icra müdürlüğünce kesileceği sonucuna ulaştırır.

32. madde hükmünün 2. fıkra hükmü de irdelemeye değerdir; zira bu hüküm ilgili yasada (İİK) açık hüküm şartını aramaktadır.

İcra müdürlüğünün her makam ile doğrudan yazışma yapabilme yetkisi (m.359) ve borçlunun mevcudu hakkında (-ki, "mevcut" kavramının dar yorumlanmaması gerektiğine dair yargısal kararlar vardır) bilgi verme yükümlülüğü (m.367) birlikte değerlendirildiğinde icra müdürlüğünce istenen belgelerin verişlmemesi halinde m.32'de düzenlenen suçun oluştuğu sonucuna varılmalıdır.

Selam ve saygılarımla...

Sayın Eren,

Acaba Kabahatler Kanununun 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca icra müdürlüğünün "en üst amiri..." sıfatıyla İcra Müdürlüğünün bağlı olduğu İcra hakimliği mi anlaşılmalıdır?

Ne dersiniz?

Saygılarımla.

Alıntı:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları

İdari yaptırım kararı verme yetkisi
MADDE 22.- (1) Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.
(3) İdari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.