Mesajı Okuyun
Old 29-03-2010, 13:59   #7
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nazanoz
Sayın meslektaşım bağışlayın ama icra müdürlüğünün Kabahatler Kanunu 32. maddesi mucibince idari para cezasına hükmetme yetkisi olduğuna ilişkin bir uygulama ile karşılaşmadım.

Sayın "nazanoz"

Kabahatler Kanunu'nun:

Alıntı:

Emre aykırı davranış

MADDE 32.- (1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.
(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.

şeklindeki düzenlemesi bizi, bu olayda idari para cezasını icra müdürlüğünce kesileceği sonucuna ulaştırır.

32. madde hükmünün 2. fıkra hükmü de irdelemeye değerdir; zira bu hüküm ilgili yasada (İİK) açık hüküm şartını aramaktadır.

İcra müdürlüğünün her makam ile doğrudan yazışma yapabilme yetkisi (m.359) ve borçlunun mevcudu hakkında (-ki, "mevcut" kavramının dar yorumlanmaması gerektiğine dair yargısal kararlar vardır) bilgi verme yükümlülüğü (m.367) birlikte değerlendirildiğinde icra müdürlüğünce istenen belgelerin verişlmemesi halinde m.32'de düzenlenen suçun oluştuğu sonucuna varılmalıdır.

Selam ve saygılarımla...